Peuterspeelwerk Kappio Voor-School

Locatie: De Kuyper Klointjes

Op de peuterspeelgroep ontmoeten kinderen elkaar en wordt de gelegenheid gegeven om met elkaar te spelen. Zij beleven plezier en stimuleren elkaar onder begeleiding van een gekwalificeerde en enthousiaste leidsters. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen op de peuterspeelgroep komen. De peuterspeelgroep is sfeervol ingericht en afgestemd op de behoeftes en uitdagingen voor kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen leren met elkaar te spelen, delen en beleven. Als het dan in hun spel een keertje niet zo goed loopt, leren zij hoe ze deze conflictjes kunnen oplossen. Wij bieden kinderen speelmogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen in hun talenten.

Dit aanbod gaan we uitwerken in samenwerking met de kleuterafdeling van de Kuyperschool.

IMG 8337

Jonge kinderen ontwikkelen zich vaak op verschillende manieren en in hun eigen tempo.

In de meeste gevallen gebeurt dit geruisloos zonder problemen. Maar soms is er sprake van een zorgwekkende ontwikkeling. Bij alle kinderen is het belangrijk dat lichamelijke of geestelijke stoornissen (spraak-/taalachterstand, contactstoornissen en motorische achterstand) in een zo vroeg mogelijke fase worden gesignaleerd. Om de ontwikkeling van het kind te volgen, maken we gebruik van een observatiesysteem. Dit is een observatielijst waarop aangegeven wordt hoe uw kind zich ontwikkelt op de diverse ontwikkelingsgebieden. Voor het gebruik van deze lijst hebben wij uiteraard wel de toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Mocht uit het observatiesysteem duidelijk worden dat uw zoon of dochter een andere ontwikkeling doorloopt, en wij niet voldoende expertise hebben om de juiste ondersteuning te bieden, dan wordt in overleg met de ouders/verzorgers doorverwezen naar een hulpverlenende instantie.

De Kuyper Klointjes Peuterspeelwerk zal in eerste instantie een aanbod zijn van 2 dagdelen per week met maximaal 8 kinderen en 1 gekwalificeerde leidster. Jolanda Schuijt wordt ons vaste gezicht op de groep.

 

Openingstijden en dagdelen:

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur zijn de kinderen welkom op de peutergroep.

 

Vakantierooster 2018/2019:

Wij volgen de schoolvakanties van de Kuyperschool.

 

 

 

De kosten:

Ons Peuterspeelwerk is een aanbod dat valt onder de Wet Kinderopvang.

Als u tweeverdiener of alleenstaand werkend bent heeft u recht op inkomens afhankelijke toeslag kinderopvang. Het bedrag waar u recht op heeft kan best hoog zijn.

Informatie over kinderopvangtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl

De uurprijs voor peuterspeelwerk is € 6,84 en in onderstaande berekening laten wij u zien hoe we dat op jaarbasis berekenen. Let op het eindbedrag is bruto, uw toeslag kinderopvang gaat daar van af.

Per week 2 dagdelen x 3,5 uur = 7 uur per week.
Uw kind gaat per jaar 40 weken naar peuterspeelwerk: 40 x 7 is 280 uur per jaar.
Verdeeld over 12 maanden: 280 uur : 12 = 23,3 uur per maand x € 6,84 = € 160,00 bruto p.m.

Door de maandelijkse vergoeding via de toeslag kinderopvang betaald u altijd minder dan dit bruto bedrag.

IMG 8348

Geen recht op toeslag

We willen voor ieder kind de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van peuterspeelwerk.

Als u geen recht heeft op toeslag dan kan u toch gebruik maken van het peuterspeelwerk onder speciale afspraken.

   - U betaald dan een eigen bijdrage die wordt vastgesteld op basis van een inkomens afhankelijke tabel.

   - Via de belastingdienst moet u een IB 60 formulier aanvragen om aan te tonen dat u geen recht heeft op toeslag.

De facturering vindt plaats over 12 maanden d.w.z. ook gedurende de zomerperiode op de 1e van de maand. Op deze manier kan ook de toeslag kinderopvang doorlopen.

Hiervoor dient u een formulier “automatische incasso” te ondertekenen wat u ontvangt bij het inschrijfformulier. Bij onrechtmatige inning kunt u binnen 56 dagen de incasso terugvorderen.

Wij adviseren u uw toeslag kinderopvang op onze bankrekening te laten storten, dit wordt dan direct in mindering gebracht op uw maandelijkse factuur. Wij hebben korte lijnen met de Belastingdienst. Hierdoor kunnen problemen met betalingen en verantwoordingen van uw toeslag worden voorkomen. U kunt bij de aanvraag van de toeslag aangeven middels een vinkje dat de toeslag op onze bankrekening wordt gestort.

Heeft u vragen over inschrijving en betaling dan kunt u ons altijd bellen of mailen:

mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon

0223-534797 (elke werkdag tussen 8.00 en 17.00)


 of kijk op onze website: www.kappio.nl

Inschrijven

  • Als u na het lezen van deze informatie uw kind wilt opgeven, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken de incassomachtiging voor het innen van de maandelijkse ouderbijdrage.
  • Inschrijven kan al als uw kind 1 jaar is.
  • Voor inschrijving brengen wij eenmalig € 10,- in rekening.
  • Het inschrijfformulier en de ondertekende machtiging kunnen ingevuld worden opgestuurd naar de administratie van Kappio.
  • De bevestiging van inschrijving en de rekening van het inschrijfgeld worden binnen een week na ontvangst van de inschrijving op kantoor aan u verstuurd.
  • De medewerkster planning en plaatsing van de administratie deelt uw kind ongeveer 1 maand voordat uw kind 2 jaar is in op de beschikbare dagdelen (meestal gebeurt dit na telefonisch overleg en/of contact).
  • De medewerkster planning en plaatsing geeft aan de betreffende peuterspeelzaal door dat uw kindje geplaatst is.
  • Ongeveer twee weken voordat het spelen daadwerkelijk start, ontvangt u van de peuterspeelzaal een kaartje of een telefoontje.
  • Bij spoedplaatsingen wordt de afhandeling met ouders, administratie en leidsters besproken.
  • U heeft een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen kan alleen schriftelijk.

Het inschrijfformulier kunt u vinden onder downloads.