Onderwijs op maat in een positief leerklimaat.

Onze droom is dat we graag een school willen zijn waar kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerstof passen we zoveel mogelijk aan bij het kind en niet het kind bij de lesstof. Het kind staat centraal en krijgt de lesstof aangeboden die het aankan cq uitdaagt. We geven geen individueel onderwijs maar we clusteren zoveel mogelijk. Onze missie is: groot waar het kan en klein waar het moet.

IMG 6477

We willen een school zijn waar de nadruk ligt op positief omgaan met elkaar. Kinderen kunnen beter leren als ze zich prettig voelen. Een fijne leeromgeving maak je met elkaar. Leren kun je in het klaslokaal, maar ook daarbuiten. In onze centrale hal zijn plezierige werkplekken waar je alleen of samen kunt werken aan de lesstof. Ook maken we gebruik van de omgeving van de school, want ook buiten de school valt veel te leren. Binnen ons onderwijs staan waarden centraal als: verantwoordelijkheid, openheid, gerechtigheid, geborgenheid, dienstbaarheid, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar. We willen ieder kind uitdagen zich persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht houden voor 'het samen'.

We willen de kinderen leren verantwoording te dragen voor de samenleving van nu en de kinderen opvoeden tot zelfstandige jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de samenleving van straks.

Wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol omdat ze unieke schepselen van God zijn. Daarom willen wij een inclusieve school zijn waar alle leerlingen welkom zijn.

Als kinderen met plezier goede leerresultaten behalen in een veilige leeromgeving met een warm en uitdagend leerklimaat, dan is onze visie geslaagd.