IMG 91292

Onze school is een Protestants Christelijke school met als uitgangspunt het Woord van God. We werken en leven vanuit ons geloof in de bijbel.
'Mens zijn' in deze wereld is leven in relatie, nl. de relatie tot God en van daaruit de relatie met de medemens, tot de natuur en de cultuur.
Op school proberen wij bij te dragen aan het opbouwen en uitbouwen van deze relaties. De school is een deel van de maatschappij, vandaar dat het van zeer groot belang is hoe deze gemeenschap leeft en werkt.
We vertellen de kinderen uit de bijbel en praten over de bijbel omdat die ons vertelt over onze afkomst, ons doel in dit leven en ons het Woord van God aan de mensen openbaart.
De Kuyperschool is een Christelijke school en dat heeft betrekking op het hele schoolklimaat. Met 'omzien naar elkaar' staat of valt het Christelijk onderwijs. Het Christelijke moet tastbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst, de uitstraling en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging zijn wij ervan overtuigd dat ieder kind mag zijn zoals het is. We proberen kinderen respect voor elkaar bij te brengen.
Bovenstaande houdt niet in dat er voor anders denkenden geen ruimte is. We zijn een open school waar iedereen welkom is maar we vragen wel om ons uitgangspunt te respecteren.

Als Christelijke school vieren met alle kinderen het Kerst-, Paas-, Hemelvaart en Pinksterfeest. Ook is er elke maandag een weekopening om het gevoel van 'samen vieren' te creƫren.