Duidelijkheid, rust, regelmaat en veiligheid vormen de basis waarop wij als schoolgemeenschap willen werken. Belangrijk is dat uw kind zich prettig voelt op school en met plezier naar school gaat. Vaste regels en afspraken spelen daarom een belangrijke rol.

We werken op de Kuyperschool met het programma 'de Vreedzame school'. Dit programma realiseert een cultuur dat de school tot een veilige plek maakt. De school wordt een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat.

De vreedzame school is een school met een hart.

De vreedzame school heeft vier pijlers:

  • In de les bespreken we hoe je met elkaar omgaat. De kinderen leren hoe ze opstekers moeten geven (complimenten) Daarna gaan ze dit toepassen.
  • Modelgedrag van leerkrachten en ouders.
  • Verantwoordelijkheid geven aan de kinderen. Daar komt positief gedrag uit voort.
  • Betrokkenheid op het onderwijs. De kinderen leren om zelf keuzes te maken. Je mag een andere mening hebben. We zijn allemaal anders en toch samen.

Een goed schoolklimaat voorkomt conflicten. Dat wil niet zeggen dat er op school geen conflicten zijn, maar conflicten kun je oplossen zonder geweld. Kinderen leren conflicten op te lossen waarbij we streven naar een win-win situatie. Dit is een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.
Leerlingen uit groep 6,7 en 8 kunnen solliciteren naar de functie van mediator.
Je leert dan te bemiddelen bij conflicten.
Komend jaar zullen we starten met leerlingenparticipatie en de vorming van een groepsraad.

IMG 5905