kuyperschool

De School

Met dit stukje willen we een eerste  indruk geven van de Kuyperschool, welk onderwijs wordt er gegeven, hoe ziet het gebouw er uit en wat u van ons kunt verwachten!

De Kuyperschool is in het centrum van Andijk te vinden. Groei van de school bracht met zich mee dat de school is uitgebreid met drie lokalen en een gemeenschapsruimte, dit is de eigen onderbouwlocatie geworden. De school blijft een bijzonder gebouw. Alle lokalen namelijk zijn rond de twee gemeenschapsruimtes gesitueerd. Die gemeenschapsruimtes worden intensief gebruikt: wisselend als speelruimte voor de onderbouw en werkruimte voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Maar ook houden we daar vieringen en gebruiken we de ruimtes voor allerlei feestelijke gebeurtenissen.

In de grote gemeenschapsruimte (van de BB) is ons documentatiecentrum te vinden waarin veel informatieve boeken en tijdschriften staan en computers om o.a. op internet informatie te zoeken. Ook staat hier onze uitgebreide bibliotheek met nieuwe en moderne leesboeken. Kinderen maken gebruik van het documentatiecentrum en de computers bij o.a. wereldoriëntatie, spreekbeurten en tijdens het maken van werkstukken. Naast de 9 groepslokalen hebben we ook nog de beschikking over een speellokaal. In de hal mogen kinderen ook individueel of samen aan een opdracht werken.

Identiteit

Onze school is een Prot. Chr. Basisschool en wil een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. We werken aan een sfeer waarin gezamenlijkheid, spontaniteit, betrokkenheid, oprechtheid, gevoelens en respect voor anderen een plaats hebben. Hierbij laten we ons inspireren door normen en waarden uit de Bijbel.

Inclusief Onderwijs

Onze school wil een inclusieve school zijn. Dat betekent dat alle leerlingen welkom zijn. Onze visie is: Onderwijs op maat in een positief leerklimaat.

Dit betekent dat we proberen zoveel mogelijk de lesstof aan te passen aan het kind en niet het kind aan de methode. We zijn niet een school waar we individueel onderwijs geven maar we proberen zoveel mogelijk ons onderwijsaanbod te clusteren. Dat betekent instructie geven: groot waar het kan en klein waar het moet.

IMG 5810

Vreedzame School

Wij willen een klimaat op school waarin iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat en waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt. Zo zijn we begonnen met de "Vreedzame School". Bij de Vreedzame school leren leerlingen hoe conflicten op een vreedzame en zelfstandige wijze kunnen worden opgelost. Daar is veel voor nodig: inzicht in wat conflicten zijn, wat win-win oplossingen zijn, wat een misverstand is, hoe je je in het gezichtspunt van een ander kunt verplaatsen, hoe je met gevoelens van boosheid omgaat in een conflict enz. Op school zijn we aan het werk met werkvormen waarbij leerlingen positief gedrag gaan vertonen. Zo worden er in de klas veel "opstekers" gegeven. De vreedzame school bevordert een positief leerklimaat in de school.

De Kleutergroepen

In de kleutergroepen neemt spel een belangrijke plaats in. Jonge kinderen raken in het spel een stuk energie kwijt en doen spelenderwijs veel ervaringen op. Op school wordt binnen of buiten gespeeld afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij mooi weer spelen de kinderen op het plein met buitenspelmateriaal en bij slecht weer worden er gymlessen of spellessen gegeven in het speellokaal. Het spelelement zit ook in andere activiteiten verwerkt zoals spelen in de poppenhoek, de bouwhoek, de leeshoek en de ontwikkelingsmaterialen die de kinderen zelf kunnen kiezen uit de kast. In kleine instructiegroepjes worden in de kring voorbereidende reken- en taalspelletjes gedaan die nodig zijn bij het leren lezen en rekenen in groep 3.IMG 5869

Vanaf Groep 3

Vanaf groep 3 loopt het spelend leren terug. Kinderen krijgen op verschillende manieren instructie voor rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven aangeboden. Het verwerken van de instructie doen de kinderen zelfstandig. Niet alle kinderen zullen precies dezelfde leerstof doorwerken. Het ene kind werkt sneller dan het andere en soms heeft een kind meer hulp nodig dan een klasgenoot. Daarom werken de kinderen met een dag- of weektaak bij ons op school. Op deze kaart staan ook verrijkings- en herhalingsopdrachten. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de mogelijkheid om kinderen meer individueel te begeleiden. Zo proberen wij onderwijs op maat te geven. Naast de verplichte taken kunnen kinderen werken aan zinvolle keuzeopdrachten. Er wordt veel gewerkt met zelfcorrigerende materialen. De kinderen krijgen zo snel te zien of ze het goed gedaan hebben en kunnen zichzelf verbeteren als dat nodig is. Fouten/vergissingen zijn er om van te leren! Naast alle basisvakken is er ook veel aandacht voor wereldoriëntatie, beeldende vorming, drama, muziek en bewegingsonderwijs. Bij deze vakken wordt samenwerking gestimuleerd. Ieder schooljaar houden we een groot project dat door de hele school wordt uitgevoerd. Het onderwerp ligt altijd in de belangstellingswereld van de kinderen. Tijdens een project proberen we zoveel mogelijk activiteiten rond het thema te organiseren. Dat kunnen bezoeken aan instellingen zijn of juist bezoeken van instellingen op school. Aan het eind van het project proberen we tot een feestelijke afsluiting in de vorm van een presentatie te komen.

ICT

Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de computer. In elke groep staan minimaal 3 computers die o.a. gebruikt worden bij voorbereidend lezen en rekenen, spelling, lezen, het leren van tafels en topografie. Alle computers staan in een netwerk en zijn aangesloten op internet. Op die manier maken de kinderen kennis met nieuwe media (vooral bovenbouw) zoals internet en e-mail.

Zorg Voor Uw Kind

Op school is er één  interne begeleider aanwezig die de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun schoolloopbaan goed in de gaten houdt. Twee keer per jaar wordt er een aantal genormeerde toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn niet aan een methode gebonden en zo houden we een objectief beeld van de leerresultaten van onze leerlingen. Ook kunnen we op deze manier de vooruitgang van uw kind beoordelen. Zo krijgt ieder kind die zorg die bij zijn/haar ontwikkeling past.

Tot Slot

De Kuyperschool is sinds 1 januari 2004 aangesloten bij de stichting Kopwerk (Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Noordwest — Noord-Holland). Bij de Stichting Kopwerk zijn 24 scholen in de kop van Noord-Holland aangesloten. Meer informatie kunt u vinden op www.kopwerk.nl.

Om inspraak te hebben in de gang van zaken op school is het mogelijk dat u zich verkiesbaar stelt voor de medezeggenschapsraad (M.R.). Op school hebben we ook een actieve oudercommissie die zich bezig houdt met het helpen organiseren van het Sinterklaas- en Kerstfeest, fancy fair, sportdag en het 'laatste schooldag feest'.

De Kuyperschool zorgt in samenwerking met ouders voor een goede overblijfregeling waar de kinderen tussen de middag gezellig opgevangen kunnen worden.

Nieuwsgierig Geworden?

Vragen over de inhoud, of wilt u de school bekijken dan kunt u altijd bij ons terecht! We vinden het plezierig als u van te voren een afspraak maakt met de directie zodat we alle tijd voor u hebben.

Met vriendelijke groet

Directie

Komt u ook een keer bij ons kijken? U bent van harte welkom!

Dr. A Kuyperschool

Locatie

Buttervin 1

1619 DB Andijk

Telefoon

0228-592983

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail 2

Dr. A. Kuyperschool

mail 3

@kuyperandijk