De oudercommissie is een door ouders gevormde werkgroep die onmisbaar ondersteunend werk verricht bij allerlei feesten, vieringen, sporttoernooien en ouderavonden. Bent u geĆÆnteresseerd in het lidmaatschap van de oudercommissie dan kunt u zich altijd aanmelden. Na een schooljaar zijn er altijd weer enkele vacatures. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie staan in een reglement.

Ouderbijdrage
Voor allerlei zaken die niet betaald worden door de overheid, wordt van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De kosten voor een cadeau tijdens de sinterklaasviering zijn hierbij inbegrepen. De oudercommissie beheert het geld. Aan het begin van het schooljaar geeft de oudercommissie inzicht in de manier waarop het geld wordt besteedt. De oudercommissie int de bijdragen en legt jaarlijks een financiĆ«le verantwoording af via de nieuwsbrief. De ouderbijdrage is 18 euro per leerling per schooljaar. De kinderen die tijdens het schooljaar binnenstromen betalen per eerste van de maand 1 euro 80, keer het aantal maanden dat de leerling naar school gaat. Deze bijdrage is vrijwillig. Het rekeningnummer is NL58 RABO 0362 5363 17