Medezeggenschapsraad (MR)

Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom is er de wet op de medezeggenschap (WMS), die stelt dat iedere school een medezeggenschapsraad hoort te hebben. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de MR en het bevoegd gezag zijn hierin vastgelegd. De MR bestaat uit 6 leden. Drie leden worden gekozen uit de ouders en drie leden worden gekozen uit het personeel. De MR behandelt onderwerpen die het schoolbeleid betreffen zoals: huisvesting, groepsindeling, begroting, formatieplan en de algemene zaken op school. Ouders kunnen met vragen over de gang van zaken op school bij de MR terecht. Ouders die zitting willen nemen in de MR moeten een kind op school hebben en ze moeten doel en grondslag van de statuten van de stichting onderschrijven. Voor kandidaatstelling kunt u terecht bij de secretaris van de MR. Het beleid van een school en het vormgeven en uitvoeren ervan is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en stichting samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, kunnen binnen de raad aan bod komen. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Het wordt besproken tijdens de vergadering. Indien gewenst volgt een uitnodiging om een vergadering bij te wonen. Het emailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding:
Daniël Steltenpool
Jolien Harders
Aline Michel

Teamgeleding:
Marijke de Jong
Bob Kok
André Keim

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor schooloverstijgende beleidszaken is er ook een GMR met afvaardiging van alle 24 P.C. basisscholen. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bij de stichting aangesloten scholen. De bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. De GMR van Kopwerk bestaat uit 8 leden en een ambtelijk secretaris.
De GMR leden worden gekozen uit 4 clusters. Iedere cluster bestaat uit 5 of 6 'Kopwerk' scholen. Bij cluster IV horen Andijk (Kuyperschool en Idenburgschool), Medemblik ('t Koggeschip), Opperdoes (de Wegwijzer), Bovenkarspel (Gideonschool) en Enkhuizen (Het Mozaiek). Uit ieder cluster wordt een persooneelslid en een ouderlid gekozen.