Medezeggenschapsraad (MR)

Welkom op de pagina van de MR. Op deze pagina stellen wij onszelf voor, vertellen wij wat de MR inhoudt en hoe je met ons in contact kunt komen.

Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit de ouders en drie leden worden gekozen uit de teamleden. Op dit moment bestaat de MR van de Kuyperschool uit de volgende leden:

Oudergeleding
Daniël Steltenpool (voorzitter)
MR foto Daniel
Aline Michel (vicevoorzitter)                     
MR foto Aline1

Jolien Harders (notulist)
MR foto Jolien

 

Teamgeleding

Bob Kok
KA LK 013 MediumRes

André Keim
KA LK 012 MediumRes

Wat doet de MR?
De MR denkt mee over het beleid en de besluitvorming binnen onze school. Daarbij houden we rekening met zowel de belangen van de kinderen als die van de teamleden en de ouders. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden, daarbij kun je denken aan zaken als huisvesting, groepsindeling, begroting en algemene zaken op school. De MR denkt bij deze zaken mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies, ook kan de MR zelf punten aandragen.

Als ouder of teamlid kun je met vragen over de gang van zaken op school bij de MR terecht. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, kunnen binnen de MR aan bod komen. Mocht je een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kun je dat via de MR aankaarten. Dat bespreken we dan tijdens de eerstvolgende MR-vergadering. De uitkomst zullen we uiteraard aan je terugkoppelen.

Communicatie & Contact
Spreek ons gerust eens aan, als je vragen hebt of een onderwerp voor op de agenda wilt aandragen. Je kunt ook contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het is mogelijk om een MR-vergadering bij te wonen. Als je dit wilt, kun je ons een e-mail sturen.

De MR vergadert ongeveer een keer in de 1 á 2 maanden, dat kan vaker zijn als dringende zaken onze aandacht vereisen. De notulen en het jaarverslag van de MR worden gedeeld in de nieuwsbrief en zijn ook terug te lezen op de website: https://www.kuyperschool.nl/informatie/ouders/notulen-mr

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor schooloverstijgende beleidszaken is er ook een GMR met afvaardiging van alle 24 P.C. basisscholen. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bij de stichting aangesloten scholen. De bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. De GMR van Kopwerk bestaat uit 8 leden en een ambtelijk secretaris.
De GMR leden worden gekozen uit 4 clusters. Iedere cluster bestaat uit 5 of 6 'Kopwerk' scholen. Bij cluster IV horen Andijk (Kuyperschool en Idenburgschool), Medemblik ('t Koggeschip), Opperdoes (de Wegwijzer), Bovenkarspel (Gideonschool) en Enkhuizen (Het Mozaiek). Uit ieder cluster wordt een persooneelslid en een ouderlid gekozen.