2-e6ece74e350a49828e9502f3305da2f9.JPGHerfstleerlingen zijn de leerlingen die geboren zijn in oktober, november en december. Voorheen was het gebruikelijk dat de kinderen die voor 1 oktober jarig waren naar groep 3 gingen en de kinderen die na 1 oktober jarig waren bleven in de kleutergroep. Nu kijken we meer naar de ontwikkeling van kinderen. Het tempo waarin kinderen ontwikkelen is verschillend en valt lang niet altijd samen met onze overgangen gebaseerd op kalenderleeftijd. Kinderen moeten er aan toe zijn om gericht te leren en het moeten uitvoeren van complexe taken. Niet alle kinderen hebben binnen anderhalf jaar kleuteronderwijs dit bereikt. Het langer kleuteren van de herfstkinderen beschouwen wij dan ook niet als zitten blijven of als een achterstand. We bekijken via ons ontwikkelvolgmodel (OVM) goed of de extra tijd die het kind nodig heeft, onder de normale ontwikkeling valt, of dat er sprake is van een werkelijke stagnatie. Het overvragen van jonge kinderen kan leiden tot faalangst en uitval.

In juni nemen we bij de herfstleerlingen de cito-toets rekenen en taal voor kleuters af (eind groep 1) als we zien dat kinderen daar aan toe zijn.
De kleuters doen daarna mee met de activiteiten die worden aangeboden in groep 2. In januari wordt voor de tweede keer de citotoets afgenomen en bespreken we met de ouders een voorlopig advies. In juni worden de 'herfst leerlingen' besproken in het zorgteam en valt de uiteindelijke beslissing.

Om goed te kunnen beoordelen of een kind naar groep 3 kan, nemen we naast de citouitslagen ook de volgende onderdelen mee:

  • het welbevinden van kinderen
  • motivatie
  • zelfstandigheid
  • taakgerichtheid
  • zelfvertrouwen
  • concentratie
  • spanningsboog
  • sociale vaardigheden
  • motoriek