Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof. Om die kwaliteit vast te houden wordt elke 4 jaar een schoolplan opgesteld. Daarin staat hoe we aan onze kwaliteit willen werken. De MR moet goedkeuring geven aan dit plan.

Behalve de eigen kwaliteitsmeting, wordt de Kuyperschool gecontroleerd door de Inspectie van Onderwijs. Dit gebeurt in opdracht van de overheid. Er is openheid over deze metingen. Ouders krijgen hierdoor inzicht in de prestaties en het emotionele klimaat van de school. Dit is belangrijk voor het kiezen van een geschikte school. Bij ‘Scholen op de kaart’ staan diverse links.

Er zijn kinderen met een risico op een taalachterstand. Deze kinderen kunnen op de Kuyperklointjes het programma van VVE volgen (voorschoolse educatie). Hierdoor leert het kind spelenderwijs de Nederlandse taal. Zo neemt de kans op achterstand af en maakt het kind een goede start op de basisschool.

Rekenen en taal zijn belangrijke vakken om na de basisschool de middelbare school te kunnen volgen. We streven ernaar minimaal het basisniveau (1F) te behalen aan het einde van groep 8.

Muziek en gym zijn goed voor de ontwikkeling van kinderen. Om kwaliteit te bieden, geeft een vakleerkracht gymles aan alle groepen. Er is een samenwerking met een lokale muziekvereniging. De gemeente Medemblik neemt binnenkort een subsidiebesluit waardoor meer kinderen op de basisschool in aanraking komen met muziek.