Met ingang van 1 augustus 2007 heeft iedere basisschool de plicht zorg te dragen voor buitenschoolse opvang. Wij hebben er voor gekozen middels een makelaarsconvenant deze zorg uit te besteden aan Smallsteps. Hieronder de voor u belangrijke informatie afkomstig uit het contract.

 • Smallsteps heeft als kernactiviteit het aanbieden van opvang mogelijkheden voor kinderen van 0 jaar t/m einde basisschoolleeftijd en in die hoedanigheid haar diensten aanbiedt aan de Kuyperschool. De kinderopvang diensten die door Smallsteps worden verzorgd, geschieden volgens de richtlijnen van het ministerie Sociale Zaken&Werkgelegenheid (SZW).
 • Stichting Kopwerk is met Smallsteps overeengekomen dat Smallsteps ten behoeve van de contractant de voor- en naschoolse opvang zal verzorgen (BSO) vanaf 1 augustus 2007.
 • De opvangperiode is het gehele jaar met uitzondering van: circa een week tussen de Kerstdagen en Oud en Nieuw, de erkende feestdagen.
 • De opvangtijden zijn van:
 • Voorschoolse opvang (VSO): 7.30 – 9.00 uur
 • Naschoolse opvang (NSO): einde schooltijd, vast te stellen na opgave contractant – 18.30 uur.
 • Roostervrije dagen: 7.30– 18.30 uur. Voorafgaand aan elk nieuw schooljaar worden deze dagen doorgegeven aan Smallsteps
 • Vakanties 7.30 – 18.30 uur
 • IMG_7241.JPG

 

Bij voldoende aanvraag bestaat de mogelijkheid om de openingstijden te verruimen naar 07.00 uur-18.30 uur.

 • Smallsteps draagt zorg voor het vervoer van school naar de BSO locatie en van BSO locatie naar school. Indien het logistiek nodig is zal de contractant kinderen eerder toelaten en toezicht houden wanneer kinderen moeten wachten op het vervoer naar de BSO. De school draagt de verantwoordelijkheid voor de kinderen in deze tussenliggende tijd.
 • Elan houdt zich het recht voor om bij een bezetting van minder dan vier kinderen, de kinderen op een andere dan genoemde locatie de kinderen op te vangen, bijvoorbeeld en onder meer, in vakanties en op roostervrije dagen.
 • Smallsteps voldoet aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang en garandeert kinderopvang van hoge kwaliteit waarbij de regelgeving in de Wet Kinderopvang en het convenant kwaliteit kinderopvang wordt gevolgd.

Naast Smallsteps hebben de ouders van de Kuyperschool de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Berend Botje, een gastouderbureau in Andijk.