Pesten gebeurt meestal in de directe omgeving van het gepeste kind. Kinderen worden bewust buiten de groep gehouden, hun spullen worden afgepakt of ze worden gediscrimineerd. Omstanders kunnen de pesterij meestal zien of horen. Dit heet traditioneel pesten.
Pesten gebeurt niet alleen in de nabijheid van het gepeste kind, maar ook steeds vaker op online platformen als Facebook, Twitter en Instagram. Dit Cyberpesten kan anoniem zijn en is daarom moeilijk om aan te pakken. Het is namelijk erg makkelijk om onder een pseudoniem informatie op internetforums te plaatsen.
Op de Kuyperschool werken we met een pestprotocol. Hierin staat opgenomen wat wij onder pesten verstaan, hoe we pest gedrag signaleren en hoe we ermee om gaan. In het pestprotocol kunt u ook nalezen welke maatregelen de school neemt tegen cyberpesten.

U kunt ons pestprotocol ook downloaden.