2-b90a26ae59894d5285ea125be5b63efa.JPGAls een kind drie jaar oud is, oriƫnteren ouders zich op een basisschool. Zij maken een afspraak met de directie en er volgt een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt een rondgang door het schoolgebouw gemaakt en ontvangt de ouder een informatiepakket over de school. Hierna volgt, indien de ouders besloten hebben hun kind op onze school op te geven, de inschrijving. Dit gebeurt meestal door een directielid.
Nieuwe leerlingen kunnen voor hun vierde verjaardag vier keer een dagdeel komen wennen.  De leerkracht komt twee maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt op kennismakingsbezoek en maakt dan een afspraak over welke dagdelen uw kind mag komen kijken en spelen.
Ook vragen wij aan de ouders om een uitgebreide lijst in te vullen over de ontwikkeling van uw kind. Deze lijst kunnen wij gebruiken om het onderwijsaanbod goed af te stemmen. zie ook: volgen van de ontwikkeling van de leerling bij ondersteuning.
Mocht uw kind in de zomervakantie 4 jaar worden dan is het raadzaam om weloverwogen een keus te maken om wel of niet vier keer een kennismaking voor de vakantie te doen. Als school constateren we soms dat een kind te veel overweldigd wordt binnen een grote groep. Op deze manier kun je je doel voorbij streven.
De leerkrachten van de kleutergroepen besteden ruim tijd aan deze nieuwkomers om hen zo snel mogelijk aan het schoolgaan te laten wennen. Soms is het schoolgaan voor een vierjarige nog heel erg vermoeiend. In overleg met de leerkracht kan dan voor een tijdelijke andere schooltijdenregeling worden gekozen.
Bij plaatsing in een van onze kleutergroepen hanteren wij de volgende criteria:

  • evenwichtige verdeling van leeftijd en geslacht van de kinderen.
  • gelijke groepsgrootte
  • broertjes en zusjes liever niet bij elkaar in de klas. Bij meerlingen is er overleg met de ouders.